projecten

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds vaker en prominenter opgenomen binnen CAO’s en arbeidsvoorwaarden. Fitte medewerkers leveren immers betere prestaties en verzuimen gemiddeld 6 ziektedagen per jaar minder dan niet-sporters (TNO).

werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR) voor iedere organisatie. Als dienstverlener op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid, ontvangen wij regelmatig de vraag ‘hoe zit het dan met …’. 

De dienstverlening van Holland Fit is en blijft fiscaal aantrekkelijk, ook met de werkkostenregeling:
  • De platforms van fitpas.nl zijn buiten de WKR in te zetten. Medewerkers kunnen, in heel Nederland, voordelig aan de slag met 25 verschillende sporten en activiteiten.
  • Voeg nu uw gezondheidsaanbod toe aan het arbozorgplan en verzeker uw organisatie van een voorziening die binnen de nihilwaardering valt.

succesvolle projecten

Holland Fit is een betrouwbare partner bij de implementatie van gezonde voorzieningen voor medewerkers. Met landelijke dienstverlening bij meer dan 1.250 locaties en 100 verschillende workshops op de bedrijfslocatie leveren wij passende interventies en voorwaarden. Met 365 dagen bereikbaarheid en service per jaar leveren wij betrouwbare arbeidsvoorwaarden.

win-win-win met 87% enthousiaste medewerkers

Veel organisaties werken met een persoonsgebonden inzetbaarheidsbudget, cafetariamodel of flexibele voorwaarden. Gezondheid krijgt hierin een steeds grotere rol. Logisch als je bedenkt dat dit echt win-win is. 87% van de medewerkers bij onze klanten is enthousiast over de geboden mogelijkheden door Holland Fit.

overheid, duurzame inzetbaarheid, healthcheck, gemeente, vitaliteit

voorbeeld: Gemeente Dalfsen

Fitpas.nl vormt al vanaf 2007 een belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid van de gemeente. Medewerkers stimuleren en ondersteunen bij een gezond en vitaal leven is hierbij het belangrijkste doel. Het platform fitpas.nl vormt hiervoor de basis. Ondersteund door verschillende acties, activiteiten op locatie en een persoonlijk saldo, biedt dit medewerkers uitgebreide mogelijkheden om te werken aan een gezond leven. De combinatie met healthchecks op locatie, maakt dat medewerkers meer bewust zijn én direct aan de slag kunnen gaan.

Contact informatie
Actueel | :
25.05.2017

Tip van de dag

Wist je dat… 5% van de productiviteit in de zakelijke dienstverlening samenhangt met de betrokkenheid van de medewerkers?
17.05.2017

Halveer de kans op dementie met een gezonde leefstijl

Vijftigplussers die ongezond leven, kunnen de kans op dementie halveren door gezonder te gaan leven.

17.05.2017

Productiviteit in beeld?!

Naast werkvermogen, leefstijl en gezondheid, brengen wij nu ook te behalen productiviteitswinst in kaart.

16.05.2017

PMO in 2017 wel aan de beurt?

Eind 2016 voerden TNO en CBS de Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit.