voorbeeld: Hogeschool Rotterdam

ESF in de praktijk: communicatie en bewustwording inzetbaarheid

Klantvraag
Hogeschool Rotterdam (HR) is een opleidingsinstituut in Rotterdam met meerdere vestigingen en circa 3.300 medewerkers. De medewerkers blijken in het algemeen beperkt bekend te zijn met de mogelijkheden die de hogeschool biedt, waaronder het Duurzaam inzetbaarheidsbudget. De organisatie wil medewerkers bewuster maken van hun eigen verantwoordelijkheid jegens hun inzetbaarheid en de daarvoor beschikbaar gestelde inzetbaarheidsuren. Wat kan de organisatie bieden zodat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de eigen loopbaan, ontwikkeling en inzetbaarheid in de brede zin van het woord? 

Aanpak
De communicatiecampagne bestond uit online (intranet) en offline onderdelen. Zo werden medewerkers geïnterviewd en leverden zij een bijdrage aan het aanstaande inzetbaarheidsmagazine voor en door medewerkers. De (ervarings)verhalen vanaf de werkvloer kunnen dienen als inspiratie voor andere collega’s. Samen met de terugkoppeling van het MTO, columns en inspirerende vitaliteitcontent, is een praktisch magazine over duurzame inzetbaarheid voor medewerkers ontstaan. 

Holland Fit - vitaliteitprogramma werkdruk onderwijs - Hogeschool Rotterdam - ESF duurzame inzetbaarheid subsidie

Resultaat
Het beoogde resultaat was als werkgever zowel bewustzijn als eigen regie van medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleren, en daarbij alle medewerkers bereiken, inhaken op actuele thema’s (werkdruk) en alle organisatieonderdelen betrekken. De adviseurs hebben informatie verzameld, gegenereerd en ‘vertaald’ en vormgegeven tot een magazine in de taal van medewerkers.

Het fysieke resultaat van de verschillende projectactiviteiten is het Hogeschool Rotterdam – Duurzaam Inzetbaar magazine. Dit magazine bestaat onder anderen uit de resultaten van een eerder gehouden medewerkerstevredenheidonderzoek en healthcheck, verschillende columns, artikelen en verhalen van medewerkers en concrete tips en acties voor een verbeterde gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid.

Ook de ESF-subsidie inzetten voor het creëeren van bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid? Neem contact op met Silvana van der Vliet, registeradviseur Duurzame Inzetbaarheid via s.vandervliet@hollandfit.nl of 010-2807080.

< Subsidie en innovatie

Contact informatie
Actueel | :
19.02.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
25.01.2018

Actie: Holland Fit wielerploeg

Op zaterdag 14 april 2018 staat het Holland Fit Cycling Team aan de start van de Toerversie Amstel Gold Race 2018.

24.01.2018

‘Vitaliteit’ van belang bij werving van millennials

Hoogopgeleide kandidaten tot 30 jaar vinden ‘gezondheid’ bovengemiddeld vaak een belangrijke factor in goed werkgeverschap.

22.01.2018

Gezonder eten stijgt meer in prijs dan ongezonder eten

Suiker, snoep en ijs waren in 2017 zelfs goedkoper dan tien jaar geleden.