voorbeeld: Hogeschool Rotterdam

ESF in de praktijk: communicatie en bewustwording inzetbaarheid

Klantvraag
Hogeschool Rotterdam (HR) is een opleidingsinstituut in Rotterdam met meerdere vestigingen en circa 3.300 medewerkers. De medewerkers blijken in het algemeen beperkt bekend te zijn met de mogelijkheden die de hogeschool biedt, waaronder het Duurzaam inzetbaarheidsbudget. De organisatie wil medewerkers bewuster maken van hun eigen verantwoordelijkheid jegens hun inzetbaarheid en de daarvoor beschikbaar gestelde inzetbaarheidsuren. Wat kan de organisatie bieden zodat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de eigen loopbaan, ontwikkeling en inzetbaarheid in de brede zin van het woord? 

Aanpak
De communicatiecampagne bestond uit online (intranet) en offline onderdelen. Zo werden medewerkers geïnterviewd en leverden zij een bijdrage aan het aanstaande inzetbaarheidsmagazine voor en door medewerkers. De (ervarings)verhalen vanaf de werkvloer kunnen dienen als inspiratie voor andere collega’s. Samen met de terugkoppeling van het MTO, columns en inspirerende vitaliteitcontent, is een praktisch magazine over duurzame inzetbaarheid voor medewerkers ontstaan. 

Holland Fit - vitaliteitprogramma werkdruk onderwijs - Hogeschool Rotterdam - ESF duurzame inzetbaarheid subsidie

Resultaat
Het beoogde resultaat was als werkgever zowel bewustzijn als eigen regie van medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleren, en daarbij alle medewerkers bereiken, inhaken op actuele thema’s (werkdruk) en alle organisatieonderdelen betrekken. De adviseurs hebben informatie verzameld, gegenereerd en ‘vertaald’ en vormgegeven tot een magazine in de taal van medewerkers.

Het fysieke resultaat van de verschillende projectactiviteiten is het Hogeschool Rotterdam – Duurzaam Inzetbaar magazine. Dit magazine bestaat onder anderen uit de resultaten van een eerder gehouden medewerkerstevredenheidonderzoek en healthcheck, verschillende columns, artikelen en verhalen van medewerkers en concrete tips en acties voor een verbeterde gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid.

Ook de ESF-subsidie inzetten voor het creëeren van bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid? Neem contact op met Silvana van der Vliet, registeradviseur Duurzame Inzetbaarheid via s.vandervliet@hollandfit.nl of 010-2807080.

< Subsidie en innovatie

Contact informatie
Actueel | :
26.04.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 6% van de productkwaliteit bij de overheid samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
26.04.2018

Avans Hogeschool kiest voor Holland Fit

Eind september wordt gestart met healthcheck-programma voor medewerkers van Avans Hogeschool.

26.04.2018

Leefstijlgeneeskunde biedt het meeste perspectief op medische en financiële winst

Potentieel van leefstijlgeneeskunde – preventief én curatief – is ongekend groot.

26.04.2018

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met lager verzuim

Het grootste verschil is zichtbaar in de bedrijfstak vervoer en opslag.