voorbeeld: Pameijer

ESF in de praktijk: 1-op-1 support en vitaliteitadvies 50+

Klantvraag
Zorgorganisatie Pameijer helpt kwetsbare mensen met psychosociale problemen of verstandelijke beperking bij wonen, werken en opgroeien. Voor het leveren van goede kwalitatieve zorg is de organisatie afhankelijk van haar medewerkers. Bijna 30 procent van de medewerkers is 50 jaar of ouder. Met de inzet van vitaliteitsprogramma ‘PameijerFit’ door Holland Fit, wil de organisatie deze doelgroep helpen bij het gezond voortzetten van hun carrière. Mede door cofinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds, kon de pilot van start.

Aanpak
Tijdens een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerde medewerkers van 50 jaar of ouder, werd met een interactieve quiz het kennisniveau op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid getest. Een groep van ruim 50 medewerkers ging vervolgens aan de slag met een 0-meting vitaliteit. Afhankelijk van hun voorkeursthema (bijvoorbeeld voeding, balans werk-privé of stress) en de ontwikkelbehoefte, kreeg iedere deelnemer een persoonlijke vitaliteitcoach toegewezen. In een periode van zes maanden werd gewerkt aan vitaliteitsdoelen en -verbetering.

 

Holland Fit - vitaliteitprogramma succes resultaat - pameijer fit - ESF duurzame inzetbaarheid subsidie

Resultaat

Door de inzet van een compleet vitaliteitprogramma met de nadruk op vitaliteitcoaching, werden zichtbare resultaten geboekt. Het doel van PameijerFit was enerzijds het vergroten van het bewustzijn van medewerkers rondom de persoonlijke inzetbaarheid, en anderzijds zorgen gedragsverbetering op vitaliteitsgebied. Bij de 1-meting bleek dat ruim 60% zijn of haar doelstelling geheel had behaald. Daarnaast waren er zichtbare verbeteringen te zien op het gebied van beweging, voeding, balans werk-privé en het energieniveau. Een neveneffect dat optrad was dat de deelnemers zich positief uiten en ook andere collega’s stimuleerden in het oppakken van gezonde gewoontes.  

Ook de ESF-subsidie inzetten voor vitaliteitcoaching en 1-op-1 support? Neem contact op met Silvana van der Vliet, registeradviseur Duurzame Inzetbaarheid via s.vandervliet@hollandfit.nl of 010-2807080.

< Subsidie en innovatie

Contact informatie
Actueel | :
26.04.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 6% van de productkwaliteit bij de overheid samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
26.04.2018

Avans Hogeschool kiest voor Holland Fit

Eind september wordt gestart met healthcheck-programma voor medewerkers van Avans Hogeschool.

26.04.2018

Leefstijlgeneeskunde biedt het meeste perspectief op medische en financiële winst

Potentieel van leefstijlgeneeskunde – preventief én curatief – is ongekend groot.

26.04.2018

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met lager verzuim

Het grootste verschil is zichtbaar in de bedrijfstak vervoer en opslag.