Archief 2011

09.10.2011

Update Actie E: gewijzigde aanvraagprocedure

De belangstelling overtreft alle verwachtingen, de aanvraagprocedure is hierop aangepast.

Vanaf maandag 10 oktober 2011 9:00 uur is het mogelijk subsidie aan te vragen voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven. De belangstelling voor deze subsidie overtreft alle verwachtingen. Het beschikbare budget is daarom opgehoogd en de verdeelsystematiek aangepast. Als er binnen twee weken meer aanvragen worden ingediend dan er subsidie beschikbaar is, wordt er geloot.

Meer subsidie: € 25,2 miljoen
Een aantal dagen voor de opening van het aanvraagtijdvak op 10 oktober 2011 blijkt de belangstelling voor deze subsidie alle
verwachtingen te overtreffen. De staatssecretaris van SZW heeft daarom besloten het subsidiebudget op te hogen van € 24 miljoen naar € 25,2 miljoen. Door de ophoging kunnen meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd: 1400 projecten komen nu in ieder geval voor subsidie in aanmerking. Het bleek daarbij nodig de verdeelsystematiek aan te passen en het aanvraagtijdvak te verkorten.

Andere verdeelsystematiek: loting
Als er binnen twee weken meer aanvragen voor subsidie worden ingediend dan er budget beschikbaar is, wordt er geloot. De
loting bepaalt de volgorde waarin de subsidieaanvragen worden behandeld; niet het tijdstip van indiening. Alle aanvragen die in deze twee weken zijn ingediend, maken gelijke kans om voor subsidie in aanmerking te komen. Het maakt niet uit hoe snel de aanvraag is ingediend. Ook het indienen van meerdere aanvragen beïnvloedt de loting niet: per aanvrager wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen.

Waarom een andere verdeelsystematiek?
Vanwege de grote belangstelling is het beschikbare budget verhoogd en is er voor gezorgd dat iedere werkgever die subsidie
wil aanvragen een gelijke kans heeft. Het was de bedoeling de subsidieaanvragen volgens de regel “wie het eerst komt, het eerst maalt".

Bron: Agentschap SZW
Contact informatie
Actueel | :
17.01.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 6% van de productkwaliteit in de zorg samenhangt met de betrokkenheid van de medewerkers?
02.01.2018

SCP: we slapen niet minder dan voorheen

Aangenomen werd dat we tegenwoordig minder tijd hebben voor onszelf.

02.01.2018

Staatssecretaris Van Ark zet in op preventie

Arbeidstijdenwet en regels rondom nachtwerk veranderen niet.