scan

De vitaliteitscan

Meten en weten waar je nu staat

Waar zitten de pijnpunten binnen jouw organisatie?

De coronapandemie heeft impact op ons allemaal. Duurzame inzetbaarheid vereist continue aandacht voor gezondheid en bijbehorend gedrag. Bij het afnemen van de vitaliteitscan krijg je nu tijdelijk de groepsrapportage t.w.v. €1.250,- gratis. Dit is inclusief het bespreken van de geanalyseerde resultaten op organisatieniveau en de aanbevelingen voor jouw bedrijf.

Vitaliteitscan Holland Fit

Vind jij werken aan de inzetbaarheid van je collega’s en jezelf ook belangrijk? Wil je meer inzicht in de vitaliteit en gezondheid van jouw medewerkers? Weten welke thema’s extra aandacht nodig hebben? Kortom, wil je vitale medewerkers die inzetbaar blijven?

Dan ben je bij Holland Fit aan het juiste adres. Tijdige aandacht is essentieel! Met onze vitaliteitscan meet je op een laagdrempelige manier de inzetbaarheid van jouw collega’s. De scan geeft inzicht in de huidige situatie, maar heeft ook  een voorspellende waarde voor de toekomst. De vragenlijst is gemakkelijk in te vullen vanaf ieder apparaat en meet de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid. Na afloop ontvangt de organisatie een terugkoppeling op organisatieniveau en de medewerker krijgt een individuele terugkoppeling met analyse en advies over mogelijke vervolgstappen.

Waarom een vitaliteitscan?

Gezonde en fitte medewerkers zijn energieker en productiever. De eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid, is het verkrijgen van inzicht. Wij geloven dat veel mensen gezonder willen leven, maar nog niet weten hoe. De vitaliteitscan geeft medewerkers inzicht, zodat zij zelf aan de slag kunnen met een gezondere leefstijl.

Wat levert een vitaliteitscan mij op als werkgever?

Een onderdeel van onze vitaliteitscan is de Work Ability Index. Voor het meten van het werkvermogen werken we samen met Blik op Werk. De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen meet. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller gebleken van iemands inzetbaarheid voor nu en in de toekomst. De vitaliteitscan van Holland Fit is wetenschappelijk gevalideerd en ontwikkeld in samenwerking met de Tilburg University. In samenwerking met hen worden de (geanonimiseerde) gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Als organisatie ontvang je een terugkoppeling op organisatieniveau.  In overleg met een adviseur van Holland Fit bekijken we welke vervolgstappen genomen kunnen worden om inzetbaarheid binnen uw organisatie te verbeteren.

Voorkom ziekteverzuim met de vitaliteitscan!

Ziekteverzuim neemt in Nederland toe. Dit blijkt uit een recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanaf 2014 is in Nederland sprake van een toename in ziekteverzuim in vrijwel alle bedrijfstakken. In 2019 was het ziekteverzuim het hoogst bij de overheid (gezondheidszorg en onderwijs), industrie en vervoer en opslag. Inzet van de vitaliteitscan geeft een positieve Return on Investment door minder verzuim, hogere productie en meer werkgeluk. Iedere geïnvesteerde euro in preventie, levert 3 euro op.

Vitaliteitscan als basis voor PMO

Een Preventief Medisch Onderzoek is een wettelijke verplichting. Gebruikelijk is om dit eens in de drie jaar aan te bieden aan werknemers. Een PMO bestaat uit een vragenlijst met daaraan gekoppeld een aantal fysieke metingen. Wij kunnen eenvoudig onze vitaliteitscan uitbouwen naar een volwaardig PMO.  Door fysieke metingen toe te voegen naar aanleiding van uitkomsten van de RI&E en passend bij de werkzaamheden binnen jouw organisatie (bijv. fysiek zwaar werk). Meer informatie over PMO.

Meer weten over de vitaliteitscan?

Neem contact met ons op

E-mail of      Bel ons