projecten

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds vaker en prominenter opgenomen binnen CAO’s en arbeidsvoorwaarden. Fitte medewerkers leveren immers betere prestaties en verzuimen gemiddeld 6 ziektedagen per jaar minder dan niet-sporters (TNO).

werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR) voor iedere organisatie. Als dienstverlener op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid, ontvangen wij regelmatig de vraag ‘hoe zit het dan met …’. 

De dienstverlening van Holland Fit is en blijft fiscaal aantrekkelijk, ook met de werkkostenregeling:
  • De platforms van fitpas.nl zijn buiten de WKR in te zetten. Medewerkers kunnen, in heel Nederland, voordelig aan de slag met 25 verschillende sporten en activiteiten.
  • Voeg nu uw gezondheidsaanbod toe aan het arbozorgplan en verzeker uw organisatie van een voorziening die binnen de nihilwaardering valt.

succesvolle projecten

Holland Fit is een betrouwbare partner bij de implementatie van gezonde voorzieningen voor medewerkers. Met landelijke dienstverlening bij meer dan 1.250 locaties en 100 verschillende workshops op de bedrijfslocatie leveren wij passende interventies en voorwaarden. Met 365 dagen bereikbaarheid en service per jaar leveren wij betrouwbare arbeidsvoorwaarden.

win-win-win met 87% enthousiaste medewerkers

Veel organisaties werken met een persoonsgebonden inzetbaarheidsbudget, cafetariamodel of flexibele voorwaarden. Gezondheid krijgt hierin een steeds grotere rol. Logisch als je bedenkt dat dit echt win-win is. 87% van de medewerkers bij onze klanten is enthousiast over de geboden mogelijkheden door Holland Fit.

overheid, duurzame inzetbaarheid, healthcheck, gemeente, vitaliteit

voorbeeld: Gemeente Dalfsen

Fitpas.nl vormt al vanaf 2007 een belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid van de gemeente. Medewerkers stimuleren en ondersteunen bij een gezond en vitaal leven is hierbij het belangrijkste doel. Het platform fitpas.nl vormt hiervoor de basis. Ondersteund door verschillende acties, activiteiten op locatie en een persoonlijk saldo, biedt dit medewerkers uitgebreide mogelijkheden om te werken aan een gezond leven. De combinatie met healthchecks op locatie, maakt dat medewerkers meer bewust zijn én direct aan de slag kunnen gaan.

Contact informatie
Actueel | :
19.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.

20.11.2018

Nederlanders eten steeds gezonder

Positief nieuws over het Nederlandse voedingspatroon naar aanleiding van onderzoek RIVM.