Airbus DC Vitality

Airbus Defence and Space Vitality

Ruim 200 professionals van Airbus Defence and Space Netherlands werken dagelijks in één van de meest uitdagende industrieën ter wereld: de ruimtevaart. Het waardevolle menselijk kapitaal maakt Airbus DS tot een kwalitatief hoogwaardig dienstverlener. Het werken aan de duurzame inzetbaarheid van haar mensen

is voor de organisatie daarom geen vraag, maar een must. Met het project ‘Airbus DS Vitality’ wil de organisatie medewerkers verder helpen dan alleen bewustwording. Support bij daadwerkelijke gedragsverandering is de uitdaging.

Healthcheck

Voor het project ‘Airbus DS Vitality’ is gestart met een healthcheck onder medewerkers. Deze bestond uit een vragenlijst (met items over o.a. leefstijl, werkvermogen en energie) en verschillende fysieke metingen. Tijdens een 1-op-1 gesprek met een vitaliteitsadviseur werd er –naast inhoudelijk advies– ook een

aanzet gedaan voor een persoonlijk actieplan. Wat kun je als medewerker nu zelf doen in het kader van je inzetbaarheid? Een deel van de collega’s ging vervolgens van start met een concreet persoonlijk doel tijdens een begeleidingstraject van 3 tot 6 maanden.

Leidinggevenden sessie

Dat het stimuleren van positief gezond gedrag niet alleen bij de medewerkers zelf vandaan komt, begreep Airbus DS goed. Speciaal voor managers werd daarom een leidinggevenden sessie georganiseerd. De rol van leidinggevende in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid is essentieel. Het tonen van voorbeeldgedrag, creëren van een open cultuur en meer aandacht voor het bespreken van thema’s in relatie tot inzetbaarheid kwamen aan bod. Dit met als doel het stimuleren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker.

Airbus productie omgeving

 

Resultaat

Ruim 40% van alle medewerkers heeft actief deelgenomen aan deze 1e fase van het project. Een resultaat waar de organisatie blij mee is. Het is de eerste keer dat een programma als deze werd gelanceerd en de reacties vanuit de deelnemers waren positief. Het onderzoek werd beoordeeld met het rapportcijfer 8,2 en nagenoeg iedere deelnemer zou deelname aan een college aanraden.

Op het vlak van bewustwording en gedragsverandering zijn ook stappen gemaakt. Van de groep collega’s die met een coach aan de slag is gegaan heeft meer dan 80% zijn of haar doelen bereikt. Toch wil Airbus DS het hier niet bij laten. In 2018 wordt ingezet om een nieuwe groep collega’s te bereiken.

ESF subsidie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Meer weten over de nieuwe en komende subsidies voor sectoren? 

Vraag informatie aan

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Andere klantverhalen

Randstad vitaliteit


Randstad Groep Nederland

Randstad heeft al enkele jaren een vitaliteitsprogramma lopen, met o.a. een vitalteitsplatform en vitaliteitsscan voor haar medewerkers

Lees het klantverhaal
Overleg Provincie Noord-Holland en Holland Fit


Provincie Noord-Holland

Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.

Lees het klantverhaal