header

Gezondheidsonderzoek Dalfsen

Het doel van het gezondheidsonderzoek bij de Gemeente Dalfsen was om te meten hoe medewerkers ervoor staan op fysiek en mentaal vlak. Waar liggen mogelijke risico’s en wat valt op? Hoe verhoudt de buitendienst zich t.o.v. de binnendienst qua vitaliteit? Het onderzoek moet zorgen voor bewustwording bij de doelgroep en kan direct aanknopingspunten bieden om te werken aan een gezondere leefstijl. Uiteindelijk is het doel een betere inzetbaarheid

bij beide functiegroepen. Zo kan de binnendienst, bijvoorbeeld door een verkeerde zithouding, verschillende lichamelijke ongemakken ervaren. De groep in de buitendienst doet veel fysieke arbeid wat een risico is voor bijvoorbeeld rugproblemen en andere fysieke ongemakken. Uitval en verminderde inzetbaarheid als gevolg van deze factoren wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen. Het onderzoek moet hier inzicht in geven.

Onderzoek op maat

Het gezondheidsonderzoek is verschillend voor beide groepen, omdat er ook verschillende risicofactoren zijn. Zo ontving het kantoorpersoneel een visustest i.v.m. veel beeldschermwerk. De buitendienst onderging een gehoortest en een lichamelijk onderzoek om de belangrijkste fysieke beperkingen te analyseren. Daarnaast bevatte het onderzoek voor iedereen een uitgebreide vragenlijst inclusief Workability Index (WAI), lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, taille-lengte ratio, bloeddruk, glucose en cholesterol metingen. Alle resultaten zijn individueel besproken met een leefstijlcoach die ook direct persoonlijk advies gaf.

visus

 

Het resultaat

In de resultaten valt op dat de buitendienst duidelijk minder goed scoort op de leefstijlfactoren en fysieke metingen, maar qua energie en werk wel goede scores behaald. Bij de binnendienst liggen de aandachtspunten meer op het mentale vlak. Met name werkdruk en stress en balans werk-privé zijn onderwerpen waar minder goed op gescoord wordt. Zowel voor de binnen-als de buitendienst geldt dat het heel erg belangrijk is dat er een vervolg op het onderzoek wordt aangeboden om aan de slag te gaan met de resultaten. Met name voor mensen die onvoldoende scoren op

 

een bepaald onderdeel. In persoonlijke coachtrajecten of health challenges kan iemand onder begeleiding van een trainer of coach zelf doelstellingen maken op het gebied van vitaliteit. Bijvoorbeeld op het gebied van beweging, stoppen met roken of omgaan met stress. De resultaten bieden op individueel niveau inzicht in de huidige gezondheid en leefstijl en biedt aanknopingspunten om dit voort te zetten of te verbeteren. Op groepsniveau levert het de gemeente waardevolle informatie op over de stand van zaken, om toekomstig beleid of werkzaamheden aan te passen.

dalfs

 

ESF subsidie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Ook aan de slag met ESF

esf

Andere klantverhalen

header


Provincie Noord-Holland

Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.

Lees het klantverhaal
header


Euro Caps

In de zomer van 2018 heeft Euro Caps Holland Fit ingeschakeld voor het vormgeven van een bedrijfseigen vitaliteitsprogramma.

Lees het klantverhaal