vitaliteit duurzame inzetbaarheid Pameijer

Vitaliteitsprogramma bij Pameijer

De zorgorganisatie Pameijer helpt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking verder bij wonen, werken en opgroeien. Voor het leveren van goede kwalitatieve zorg is de organisatie afhankelijk van haar medewerkers. Binnen de organisatie is

een grote groep medewerkers (bijna 30%) 50 jaar of ouder. Pameijer wilde met de inzet van het vitaliteitsprogramma ‘PameijerFit’ specifiek deze groep medewerkers op weg helpen bij het gezond voortzetten van hun carrière. Mede door cofinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds, kon de pilot van start.

 

Coaching voor 50-plussers

Door de inzet van een compleet  programma, waarin de basis lag op het 1-op-1 contact met de vitaliteitscoach, zijn er op verschillende vlakken zichtbare resultaten geboekt. Het doel van PameijerFit was het vergroten van het bewustzijn van medewerkers en zorgen dat zij concreet aan de slag gingen met persoonlijke doelen op vitaliteitsvlak.

 

Coaching Pameijer


De meeste mensen zijn andere mensen

Zichtbaar resultaat

Een gewenst neveneffect dat optrad was dat deze groep zich positief profileerde in zijn of haar omgeving en zo ook andere collega’s stimuleerde in het oppakken van gezonde gewoontes. Bij de 1-meting bleek tevens dat ruim 60% zijn of haar doelstelling had behaald. Daarnaast waren er zichtbare verbeteringen te zien op het gebied van beweging, voeding, balans werk-privé en energieniveau. 

PameijerFit vitaliteitsprogramma

 

Andere klantverhalen

Randstad vitaliteit


Randstad Groep Nederland

Randstad heeft al enkele jaren een vitaliteitsprogramma lopen, met o.a. een vitalteitsplatform en vitaliteitsscan voor haar medewerkers

Lees het klantverhaal
Overleg Provincie Noord-Holland en Holland Fit


Provincie Noord-Holland

Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.

Lees het klantverhaal