header

Vitaliteitsprogramma bij Pameijer

De zorgorganisatie Pameijer helpt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking verder bij wonen, werken en opgroeien. Voor het leveren van goede kwalitatieve zorg is de organisatie afhankelijk van haar medewerkers. Binnen de organisatie is

een grote groep medewerkers (bijna 30%) 50 jaar of ouder. Pameijer wilde met de inzet van het vitaliteitsprogramma ‘PameijerFit’ specifiek deze groep medewerkers op weg helpen bij het gezond voortzetten van hun carrière. Mede door cofinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds, kon de pilot van start.

 

Coaching voor 50-plussers

Door de inzet van een compleet  programma, waarin de basis lag op het 1-op-1 contact met de vitaliteitscoach, zijn er op verschillende vlakken zichtbare resultaten geboekt. Het doel van PameijerFit was het vergroten van het bewustzijn van medewerkers en zorgen dat zij concreet aan de slag gingen met persoonlijke doelen op vitaliteitsvlak.

 

pa


resultaat

Zichtbaar resultaat

Een gewenst neveneffect dat optrad was dat deze groep zich positief profileerde in zijn of haar omgeving en zo ook andere collega’s stimuleerde in het oppakken van gezonde gewoontes. Bij de 1-meting bleek tevens dat ruim 60% zijn of haar doelstelling had bepaald. Daarnaast waren er zichtbare verbeteringen te zien op het gebied van beweging, voeding, balans werk-privé en energieniveau. 

pa

 

ESF subsidie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Meer weten over de ESF subsidie?

Vraag informatie aan

esf

Andere klantverhalen

header


Provincie Noord-Holland

Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.

Lees het klantverhaal
header


Euro Caps

In de zomer van 2018 heeft Euro Caps Holland Fit ingeschakeld voor het vormgeven van een bedrijfseigen vitaliteitsprogramma.

Lees het klantverhaal