provinciehuis

Healthchecks bij Provincie Noord-Holland

Dagelijks zetten zo’n 1.000 medewerkers zich in voor een mooier Noord-Holland. Als werkgever hecht de provincie veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. De afgelopen jaren is er een accentverschuiving te zien van

verzuimbeleid naar vitaliteit- en duurzame inzetbaarheidsbeleid. Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.

Kathalijne Vernooij-Arts Provincie Noord-Holland

Klant aan het woord

"We wilden als organisatie een stapje verder dan alleen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever. Wij hopen dat medewerkers door deze uitgebreide healthcheck en het persoonlijk adviesgesprek echt de eigen regie pakken als het gaat om vitaliteit en energie."

Kathalijne Vernooij-Arts
HRM adviseur

De healthcheck

De healthchecks vonden plaats op de locatie van de provincie. In prettige samenwerking met de OR en bedrijfsarts is de definitieve inhoud van de healthcheck bepaald. Hierbij was het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van medewerkers en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

 

Uitvoering healthcheck Holland Fit

 

Iedere deelnemer ontvangt direct na afloop van de healthcheck een persoonlijk rapport. Hierin worden de resultaten van de vragenlijst en fysieke metingen uiteengezet, maar is ook een persoonlijk advies opgenomen. Voor de organisatie is daarnaast een groepsrapportage en bijbehorend adviesrapport opgesteld.

 

Gezondheidsonderzoek Holland Fit

 

Deelnemer aan het woord

"Ik heb eerder eigenlijk niet zoiets gedaan via mijn werkgever en ben blij dat ik mij heb ingeschreven. Ik heb het als super ervaren. Sommige zaken wist ik natuurlijk wel, maar het levert je toch ook weer nieuwe inzichten op.”

Ben Pol
Huismeester PNH

Ben Pol PNH healthcheck

 

 

Samen aan de slag met vitaliteit?

Laten we kennismaken

Ook aan de slag met vitaliteitsmanagement binnen jouw organisatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. We kijken graag samen met jou wat de behoefte is en hoe wij daarin kunnen ondersteunen.

Maak een afspraak

Andere klantverhalen

Randstad vitaliteit


Randstad Groep Nederland

Randstad heeft al enkele jaren een vitaliteitsprogramma lopen, met o.a. een vitalteitsplatform en vitaliteitsscan voor haar medewerkers

Lees het klantverhaal
Euro Caps vitaliteitsprogramma


Euro Caps

Sinds de zomer van 2018 heeft Euro Caps HollandFit ingeschakeld voor het vormgeven van een bedrijfseigen vitaliteitsprogramma.

Lees het klantverhaal