vitaliteit bij rochdale

Vitaliteitsprogramma bij Rochdale

Woningcorporatie Rochdale zet zich in voor het bieden van betaalbare woningen van goede kwaliteit voor mensen met een laag inkomen. Om dit te realiseren werken ze actief aan een wendbare organisatie, met medewerkers die meer verantwoordelijkheid en regelruimte krijgen om zaken meteen en

goed op te lossen. Dit vraagt iets van haar medewerkers. Met een ouder wordende medewerkerspopulatie, lange dienstverbanden en fysiek zwaar(der) werk voor de vaklieden, is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit écht een speerpunt van de organisatie.

Vitaal Centraal

In 2017 is deze Amsterdamse Woningcorporatie samen met HollandFit gestart met een vitaliteitsprogramma voor haar medewerkers: Vitaal Centraal. Er werd gestart met een uitgebreid gezondheidsonderzoek waarbij fysieke en mentale aandachtspunten voor medewerker en organisatie naar voren kwamen. Het gezondheidsonderzoek heeft geleid tot een groepsrapportage. De aandachtsgebieden hebben de basis gevormd voor een programma voor 2018 en verder.

Mijn Gezonde Werkvloer platform Holland Fit

 

Klant aan het woord

“Het is prettig om te starten met een goede 0-meting. Vanuit hier ontstaat goed inzicht in de thema’s waar we meer aandacht aan kunnen besteden. Voor het samenstellen van de metingen is onderscheid gemaakt tussen de vaklieden en collega’s op kantoor. Deze functiegerichte aanpak sluit aan bij de potentiële risico’s die bijvoorbeeld fysiek werk met zich meebrengt."

Ronald Kijzers
Arbo coördinator

“We vinden het fijn dat door de inzet van Vitaal Centraal er nu doorlopend aandacht is voor verschillende thema’s in het kader van vitaliteit. Dat neemt echter niet weg, dat er bij sommige mensen ook de behoefte is aan intensievere ondersteuning en dit maken we dan ook beschikbaar door het aanbieden van coaching”.


Jolina Kragtwijk
HR Manager

Kalender vitaliteitsplatform

Vitaliteitsplatform

De inzet van een online vitaliteitsplatform op maat maakte dat bijna 60% van de medewerkers in beweging is gekomen. Men kon zelf aan de slag met zelftesten, inspirerende artikelen en uiteenlopende acties (van een buikspieruitdaging tot training Werkstress en bootcamp met collega’s).

Coaching

In 2018 hebben we de collega’s die minder goed uit het gezondheidsonderzoek naar voren kwamen de mogelijkheid gegeven om zich aan te melden bij een vitaliteitscoach. Zo zijn het afgelopen jaar zo’n 30 collega’s gedurende een periode van ca. 6 maanden aan de slag gegaan met een persoonlijke doelstelling. Deze uitdaging kon liggen op het mentale of fysieke vlak.

 

Medewerker Rochdale vitaliteitsprogramma

 

 

Samen aan de slag met vitaliteit?

Laten we kennismaken

Ook aan de slag met vitaliteitsmanagement binnen jouw organisatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. Karlijn kijkt graag samen met jou wat de behoefte is en hoe wij daarin kunnen ondersteunen.

E-mail Karlijn

Andere klantverhalen

Randstad vitaliteit


Randstad Groep Nederland

Randstad heeft al enkele jaren een vitaliteitsprogramma lopen, met o.a. een vitalteitsplatform en vitaliteitsscan voor haar medewerkers

Lees het klantverhaal
Overleg Provincie Noord-Holland en Holland Fit


Provincie Noord-Holland

Binnen de activiteiten van haar vitaliteitsbeleid heeft de provincie eind 2018 haar medewerkers een healthcheck (PMO) aangeboden.

Lees het klantverhaal