Archief 2011

12.12.2011

€ 52 miljoen extra voor sociale innovatie

Budget E-subsidie verhoogd naar 77,2 miljoen euro.


Aanvankelijk betrof de ESF subsidie voor ‘Sociale innovatie, vitale bedrijven’ 25,2 miljoen. Staatssecretaris De Krom van SZW stelt nu 52 miljoen euro extra ter beschikking.

Door de wijziging komen alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend in aanmerking de bedrijfsprocessen of de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. De loting waarmee de aanvragers eerder de subsidie wel of niet toegekend kregen, komt hiermee te vervallen.

Deze wijziging is mogelijk door overige ESF gelden, die anders na 2013 komen te vervallen, bij de E-subsidie te betrekken. Dit is wenselijk gezien het gebleken animo uit – met name het MKB – bedrijfsleven. Omdat deze interesse aansluit bij de regeringswensen (grotere arbeidsdeelname en meer duurzame inzetbaarheid) is besloten de aanvragen te honoreren.

Uiteraard bekijkt het Agentschap SZW alle aanvragen inhoudelijk, alvorens deze definitief toe te kennen of af te wijzen. In totaal behandelt het Agentschap nu 4.288 aanvragen in plaats van de gestelde 1.400. Zij streven naar een definitief besluit op 24 februari 2012. Het totale ESF-budget voor de periode 2007-2013 bedraagt 830 miljoen euro.

 

Contact informatie
Actueel | :
19.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.