Archief 2015

12.08.2015

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf 19 oktober 2015 is het opnieuw mogelijk subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid. Wist je dat...

De ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid, vorig jaar voor het eerst opengesteld, blijkt een stimulerend effect te hebben op de aandacht voor dit thema binnen organisaties.

In 2014 koos meer dan de helft van de bijna 2.400 deelnemende organisaties voor een bedrijfs- of organisatiescan om de eerste stap naar ‘duurzame inzetbaarheid’ te zetten.  

Uit de tussenevaluatie van Bureau Bartels in opdracht van het Agentschap SZW, blijkt dat men verwacht dat er meer bewustzijn rond het thema zal ontstaan. Daarnaast worden effecten op de betrokkenheid, een betere benutting van capaciteiten en een hogere productiviteit voorzien.

Holland Fit zet voor u enkele feiten en cijfers uit de tussenevaluatie op een rij.

 • Vorig jaar deden bijna 2.400 organisaties een beroep op de ESF-regeling duurzame inzetbaarheid.
 • 86% werd positief beschikt. Vier procent werd ingetrokken en 9% werd afgewezen. Een klein deel is nog in behandeling.
 • In 76% van de aanvragen, werd de organisatie begeleid en ondersteund door een adviseur.
 • In 64% van de aanvragen betrof dit een inhoudelijke adviseur.
 • De inzet van een inhoudelijke adviseur vergroot de slaagkans van een aanvraag.
 • Organisaties konden één of meerdere aspecten kiezen binnen de aanvraag.
  • Bedrijfs- of organisatiescan (51%)
  • Aanpassen organisatie van het werk (43%)
  • Leercultuur creëeren voor medewerkers (38%)
  • Gezond en veilig werken (30%)
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid (29%)
  •  Interne en externe mobiliteit (16%)
  •  Flexibele werkcultuur (13%)
  • Arbeidstijdenmanagement (8%)


Vanaf 19 oktober 2015 is het opnieuw mogelijk subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid. Er is ruim 20 miljoen euro te verdelen over circa 2.000 organisaties.

Graag bouwen wij met u verder aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Bent u klaar om de (vervolg)stap te maken?    

Contact informatie
Actueel | :
19.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.