Archief 2015

17.11.2015

27.000 mensen langer gezond aan het werk

Inmiddels zijn 150.000 mensen geholpen met behulp van de sectorplannen duurzame inzetbaarheid.

Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren, meldt de Rijksoverheid.

Het aantal zal de komende tijd verder stijgen omdat de meeste plannen pas voor de helft zijn uitgevoerd en een deel nog moet starten. Dit schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

  • In totaal werden bijna 19.000 medewerkers aan het werk geholpen
  • Onder andere op 17.000 leer-werkplaatsen
  • 86.000 medewerkers zijn om- of bijgeschoold waardoor zij beter voorbereid zijn op de nieuwe eisen die hun werk stelt
  • 12.000 medewerkers zijn ondersteund bij het vinden van een andere baan
  • Ruim 27.000 medewerkers zijn geholpen om langer gezond te kunnen blijven werken

In de sectorplannen maakten de sociale partners afspraken in de regio of sector om mensen aan het werk te houden of te helpen. Werkgevers en medewerkers konden een sectorplan indienen bij minister Asscher die geld beschikbaar stelde, op voorwaarde dat de bonden en werkgevers tenminste de helft bijlegden. De regeling is inmiddels gesloten maar de uitvoering loopt nog door.

Vorige week maakte minister Asscher bekend dat er 150 miljoen euro over blijft van de sectorplannen. Dit geld besteedt de minister onder meer aan persoonlijke begeleiding van werklozen door UWV. Ook komen er werkbrigadiers die bedrijven adviseren over de inzet van mensen die een andere baan zoeken, komt er extra geld voor omscholing en behouden mensen een WW-uitkering tijdens hun omscholing naar een nieuwe baan (de zogenaamde Brug-WW).

Contact informatie
Actueel | :
19.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.