Actueel

30.10.2018

ESF subsidie in de praktijk: HOYER Vitaal

De ESF subsidie wordt ingezet ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Het klantverhaal van HOYER illustreert een voorbeeld van inzetbaarheid in een fysiek belastbare job uit de praktijk.

HOYER is een internationale logistiek dienstverlener. De medewerkerspopulatie bestaat uit een grote groep oudere medewerkers die veelal fysiek zwaar werk verrichten. HOYER vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Uit een eerdere peiling bleek dat medewerkers graag meer inzicht wilden krijgen in hun gezondheid en vitaliteit. Dit sloot aan bij de wens van de organisatie om de bewustwording van medewerkers aangaande leefstijl en fitheid te vergroten.

Voor HOYER heeft Holland Fit de “HOYER Fitchecks” georganiseerd. Deze persoonlijke checks brachten de fysieke en mentale fitheid van medewerkers aan het licht. Direct na afloop van de check, ontving iedere deelnemer praktische tips om direct mee aan de slag te gaan. Op organisatieniveau werden de resultaten uiteengezet in een groepsrapportage, inclusief advies voor passende vervolgmogelijkheden.

Binnen de organisatie zijn internationale chauffeurs in dienst. Zij zijn veel onderweg en dit maakt het lastiger om deel te nemen aan diverse activiteiten. Met een passende communicatiecampagne heeft Holland Fit contact met deze groep gezocht. Praktische tips en oefeningen voor onderweg in plaats van trainingen of fysieke checks op locatie. De passende visuele weergave sprak aan. Praktisch, overzichtelijk en laagdrempelig!

HOYER heeft met dit vitaliteitsproject een eerste stap gezet op het gebied van bewustwording en activering. Medewerkers zijn in beweging gebracht om zelf met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Hoe houd je als organisatie nu de positieve aandacht vast? Door periodiek een divers palet van activiteiten aan te bieden voorziet HOYER blijvend in aandacht.

Wil jij ook aan de slag met de ESF subsidie? Van maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018 is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Neem contact op met Silvana van der Vliet, registeradviseur Duurzame Inzetbaarheid via s.vandervliet@hollandfit.nl of 010-2807080.

Contact informatie
Actueel | :
16.01.2019

Tip van de dag

Wist je dat… 6% van de productkwaliteit bij de overheid samenhangt met de gezondheid van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.