Actueel

28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

De kracht van een organisatie staat of valt bij het welzijn van de medewerkers. Een positieve werkcultuur en een gezonde interactie tussen collega’s zijn daarom belangrijke sleutelfactoren voor een succesvolle onderneming. Een goede werksfeer is niet altijd vanzelfsprekend. Ongewenste omgangsvormen, zoals pesten kunnen zich bij elke organisatie voordoen en komen vaker voor dan gedacht. Eén op de zes werknemers heeft ermee te maken. En 37% van de werknemers die gepest wordt heeft burn-out verschijnselen. Een werknemer die gepest wordt, verzuimt drie keer zo vaak.

Binnen een organisatie hebben de leidinggevenden, de HR-medewerker, de vertrouwenspersoon en de OR een belangrijke rol om ongewenst gedrag aan te pakken of het gesprek hierover op gang te brengen. Het creëren van een veilige werkcultuur en voorlichting geven over het onderwerp zijn belangrijke stappen om pesten en ander ongewenst gedrag te voorkomen.

Is dit ook een actueel thema binnen jullie organisatie? Of wil je meer weten over hoe je hierover in gesprek kunt gaan met je medewerkers? Neem dan contact met ons op voor advies via 010-280 7080 of info@hollandfit.nl

Contact informatie
Actueel | :
19.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.