Actueel

02.05.2017

Europees plan voor betere balans werk en privé

De Europese Commissie wil de zorgtaken beter verdelen. 

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd om de ongelijkheid in de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Een betere balans tussen werk en privé is niet alleen eerlijker; het draagt ook bij aan de gezondheid van medewerkers. 

De arbeidsparticipatie van vrouwen kan nog steeds omhoog maar wordt gehinderd doordat zorgtaken vaker bij de vrouw liggen dan bij de man. In een nieuw plan van de Europese Commissie staan maatregelen om de balans tussen werk en privé eerlijker te verdelen.

Ongelijke verdeling tussen zorgtaken en werk veroorzaakt bovendien risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waardoor medewerkers uitvallen vanwege een burn-out of andere psychische klachten.

Vaderschapsverlof
Het demissionaire kabinet in Nederland verklaarde uitbreiding van het vaderschapsverlof onlangs nog controversieel, waarmee het wetsvoorstel dat dit moet regelen voorlopig van de baan is. Voor een betere balans tussen werk en privé is een herverdeling van zorgtaken echter een belangrijke voorwaarde, zo vindt de commissie. 

Voorstellen Europese Commissie
Beide ouders krijgen recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof. Medewerkers die mantelzorg verlenen en ouders van kinderen jonger dan 12 jaar krijgen recht op vijf dagen betaald zorgverlof en recht op flexibele werktijden.

Het plan is onderdeel van de Europese Pijler van Sociale Rechten waarin 20 basisprincipes worden genoemd die moeten zorgen voor gelijke rechten, eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming.

Het plan is nog een voorstel en moet worden behandeld door de afzonderlijke lidstaten en het Europees Parlement. Worden die het niet eens, dan moet er onderhandeld worden om een compromis te bereiken. Ook dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Contact informatie
Actueel | :
18.06.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 11% van de omzet in de zakelijke dienstverlening samenhangt met de betrokkenheid van de medewerkers?
24.05.2018

Holland Fit is AVG-proof

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige privacywetgeving Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

14.05.2018

Nieuwe ESF-ronde voor de deur

Pak deze kans voor jouw bedrijf of instelling!