Dankzij slimme data weet Holland Fit welke vitaliteitsinterventies werken

Dankzij slimme data weet Holland Fit welke vitaliteitsinterventies werken

Vitale medewerkers bruisen van de energie. Ze zijn fysiek fit, sociaal vaardig en mentaal weerbaar. Bovendien zitten ze lekker in hun vel, zijn ze gemotiveerd en voelen ze zich gelukkig. Voor een organisatie is dit erg belangrijk. Vitale medewerkers zijn namelijk productiever, meer betrokken en ze verbeteren het imago van een bedrijf op de (arbeids)markt. Tegelijkertijd pakken verzuimkosten, conflicten, ziekte en verloop lager uit. 
 

Bij Holland Fit zetten we ons al 14 jaar in voor een hogere vitaliteit van werkend Nederland. Het scala aan diensten dat we aanbieden varieert van (online) vitaliteitsscans, preventieve gezondheidsonderzoeken en healthchecks, coaching en training tot een online platform gericht op vitaliteit, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. In die 14 jaar hebben we veel informatie verzameld op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en preventie. Dat onderzoek naar de vitaliteit van medewerkers blijkt bijzonder waardevol.

De data van Holland Fit

Bij Holland Fit beschikken we over waardevolle data over belangrijke mentale en fysieke vitaliteitsaspecten. “Misschien kunnen we iets met al deze data,” zo dacht Marit Veendorp, product owner van de FitscanMet dit vraagstuk klopte Holland Fit aan bij JADS MKB Datalab (Universiteit Jheronimus Academy of Data Science). Zij maken data wetenschap bereikbaar voor organisaties door hen te helpen waarde te halen uit hun data. Het onderzoek moest leiden tot een beter beeld van de mogelijkheden en beperkingen om data science te implementeren, gericht op kwantitatief onderbouwde inzichten. Vier onderzoeksvragen stonden centraal:

  1. Welke verbanden zijn er te ontdekken tussen verschillende categorieën?
  2. Wat zijn inzichten en trends voor de belangrijkste doelgroepen?
  3. Kunnen we de benchmark gebruiken om onze dienstverlening te valideren?
  4. Is de data bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en preventie?

Verschillende soorten data over de vitaliteit van medewerkers

Bij Holland Fit beschikken we over een grote hoeveelheid historische, interne data van verschillende organisaties uit verschillende branches. Bovendien combineren we meerdere bronnen, zoals de fysieke metingen tijdens de healthcheck (glucose, cholesterol, bloeddruk en lichaamssamenstelling), de hart-rate variability scores, leefstijlvariabelen, energie en werk en het werkvermogen. Kortom, we hebben meer dan voldoende data over de vitaliteit van medewerkers om een grondige analyse op los te laten.

De bevestiging

Na afronding van de analyse leverde MKB datalab een rapportage op waarin staat beschreven welke verbanden, inzichten en trends te ontdekken zijn in de data van Holland Fit. Er is onder andere gebleken dat een goede balans tussen werk en privé een significant positief effect heeft op werkvermogen. Dat is de mate waarin medewerkers fysiek en mentaal in staat zijn om het werk nu en in de toekomst uit te voeren. “Nu kunnen we ons advies richting klanten met cijfers onderbouwen en met zekerheid zeggen welke interventies wel of niet werken. En dat is wat we willen. Zeker weten dat de dingen die we adviseren en doen om de vitaliteit van medewerkers te verbeteren ook echt werken. Wat we al dachten, hebben we bevestigd gekregen. Een mooie eerste stap naar een data gedreven, toekomstbestendige organisatie.”

Verder vertelt Marit dat de data-analyse heeft geholpen bij het vormgeven van concrete acties voor abstracte onderwerpen waar Holland Fit bij voorbaat al op kan anticiperen. “Zo weten we nu bijvoorbeeld dat medewerkers in een continudienst vaak slechter scoren op werkdruk en stress, HRV (hartritme variabiliteit), energie, voeding, BMI en roken. En dat dit een directe invloed kan hebben op het werkvermogen. Zeker iets om rekening mee te houden dus.”

Uit de data-analyse zijn geen significante branche- of genderverschillen gekomen. “Dat hadden we niet verwacht, maar het is ook absoluut fijn om te weten dat we beter kunnen sturen op andere zaken.”

Maatschappelijke bijdrage

Tot slot is gekeken naar de data vanuit een maatschappelijke bril. Is de data mogelijk bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en preventie? “Via het MKB Data Lab zijn we in contact gekomen met de Universiteit van Tilburg die wetenschappelijk onderzoek verricht naar gerelateerde variabelen. De komende tijd gaan we samen onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Als Holland Fit hebben we namelijk de wens om een maatschappelijke bijdrage te leveren en wie weet kan dat via onze data,” aldus Marit.