Duurzame inzetbaarheid Nederlandse medewerkers onder druk

arbobalans

Steeds meer organisaties denken na over de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Maar liefst 40% van de medewerkers in Nederland ervaart psychosociale belasting door bijvoorbeeld hoge taakeisen, terwijl dat tien jaar geleden nog 35% was. Bovendien ervaart zo’n 45% een lage mate van autonomie, terwijl dat diezelfde tien jaar terug nog 38% was. Het is een gevaarlijke ontwikkeling, waarvoor TNO eind januari van dit jaar waarschuwde in de Arbobalans 2018: “De stijging van hoge taakeisen en daling van ervaren autonomie is zorgelijk, omdat de combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie het risico op werkstress verhoogt,” aldus het rapport.
De Arbobalans geeft inzicht in zowel fysieke als psychosociale belasting. Vooral die laatste blijkt flink toe te nemen. Bovenop de stijging van ervaren psychosociale belasting en het percentage dat lage autonomie ervaart, heeft 11% last van hoge emotionele belasting, ervaart 17% ongewenst gedrag door collega’s en heeft 24% last van ongewenst gedrag door externen. Met name het gebrek aan ervaren autonomie en de hoge ervaren werkdruk hebben een negatieve invloed op de inzetbaarheid van de medewerkers.

TNO arbeidsmonitor

De ontwikkelingen die naar voren komen in de Arbobalans, maken dat het steeds belangrijker wordt voor organisaties om in te zetten op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Medewerkers die mentaal en fysiek fit zijn, gebruik maken van hun talenten en met energie en plezier werken, zijn productiever, meer bevlogen en beter inzetbaar.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid omvat vele thema’s; het gaat onder andere over de mentale en fysieke fitheid van medewerkers, over energie, zingeving en bijvoorbeeld bevlogenheid. Ook zaken als werk en privé balans, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling en werkvermogen komen hierin samen. De werkgever en medewerkers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen inzetbaarheid. Wat ons betreft wordt dit het best verwoord door de definitie van duurzame inzetbaarheid door het Nederlands Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) in samenwerking met TNO:

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van werkenden om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren. Duurzaam ingezette en inzetbare werkenden

  • zijn van goede gezondheid en voelen zich energiek en vitaal;
  • houden hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties op peil;
  • zijn betrokken bij de organisaties voor wie zij werken en enthousiast en gemotiveerd door hun werk;
  • hebben en houden een goede werk-privé balans.

Steeds meer organisaties hebben een budget voor duurzame inzetbaarheid. Dit budget kan ingezet worden om te werken aan de inzetbaarheid van de medewerkers, nu en in de toekomst. Naast het op peil houden van kennis, vaardigheden en competenties, is investeren in de vitaliteit van de medewerkers essentieel. Medewerkers hebben een groter werkvermogen, zijn productiever, meer betrokken en veerkrachtiger. Hoe bevorder je de vitaliteit van jouw medewerkers?

Aan de slag met vitaliteit

Vitaliteit op de werkvloer gaat volgens ons met name over de volgende drie onderwerpen:

  • Leefstijl Dit bestaat uit gezonde voeding, beperkt gebruik van alcohol en/of roken, voldoende beweging, en voldoende ontspanning.
  • Werkvermogen Het werkvermogen voorspelt de mate waarin je als medewerker lichamelijk en geestelijk in staat bent om je werk uit te blijven voeren nu en in de nabije toekomst.
  • Mentale en emotionele balans Denk aan energiemanagement, de balans tussen werk en privé en ervaren werkdruk of werkstress.

Deze drie onderwerpen dragen bij aan meer vitaliteit op de werkvloer. Het is een belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers kunnen pas duurzaam inzetbaar zijn als ze vitaal zijn op de werkvloer. Het is niet de enige voorwaarde, maar wel een belangrijke. Vanuit een gezonde leefstijl, een goede mentale en emotionele balans en een krachtig werkvermogen kunnen organisaties hun medewerkers op een meer duurzame manier inzetten, iets waar zowel de medewerker als de organisatie van profiteert.
Holland Fit helpt organisaties vitaler te worden, bijvoorbeeld door gezonder gedrag te stimuleren. Hoe we dat doen? We hanteren een model met 3 belangrijke stappen:

model

  1. Bewustwording: informatie aanreiken en kennis vergroten Wat is gezond gedrag en wat zijn risico’s in de leefstijl van medewerkers? We informeren en delen kennis, om bewustwording te creëren. We leggen uit over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, bijvoorbeeld door gezondheidsvoordelen te benadrukken. We informeren over gezonde voeding en brengen de risico’s van ongezonde keuzes in kaart.
  2. Vitale vaardigheden: activeren en leren Met trainingen en workshops leren we medewerkers nieuwe vaardigheden aan. Hoe kunnen zij gezonder leven en wat zijn handige tips om daar zelf mee te oefenen? We leren in kleine stapjes nieuw gedrag aan, zodat dit routine wordt. Medewerkers gaan aan de slag met een (leefstijl)coach om concreet een verschil te maken.
  3. Vitale omgeving: gedrag bestendigen De context en omgeving is van grote invloed op al ons gedrag. Is er voldoende ondersteuning vanuit de omgeving en hoe makkelijk of moeilijk is het om het gezonde gedrag vol te houden? We helpen medewerkers en organisaties om de juiste randvoorwaarden te creëren voor vitaal gedrag.   

 

Iedere organisatie en medewerker is uniek, daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Door één of meerdere diensten in te zetten, maken we een programma op maat. Vitaliteit en duurzaam inzetbaar personeel gaan hand-in-hand, waarmee je investeert in de productiviteit en een vitale organisatie op de lange termijn.

Voorkomen dat de psychosociale belasting bij jouw medewerkers verder oploopt of structureel iets doen aan de druk die er is ontstaan? Wij helpen je de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Profiteert direct van verbeterde vitaliteit, die de inzetbaarheid van jouw medewerkers op termijn een stuk duurzamer maakt.

Benieuwd wat Holland Fit voor jouw organisatie kan betekenen? Bel ons op telefoonnummer 010 280 7080 of stuur een e-mail naar info@hollandfit.nl . We horen graag van je!

Contact