Het bevorderen van vitaliteit:

Een continu proces

Met onze aanpak zetten we in op de volgende drie pijlers om gezond en vitaal gedrag bij medewerkers te bevorderen:

Vitale bewustwording
Het begint allemaal met bewustwording van de eigen vitaliteit. Wij helpen medewerkers en organisaties bewust te worden van de eigen vitaliteit. Bijvoorbeeld door het inzetten van inzetbaarheidsscans of gezondheidsonderzoeken. Het inzicht dat dit oplevert is de eerste stap tot positieve verandering.

Vitale vaardigheden
Na de bewustwording kunnen de meeste mensen wel een steuntje in de rug gebruiken om ook echt in actie te komen. Door middel van training en coaching helpt Holland Fit medewerkers om de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelen om op hun eigen tempo met de eigen vitaliteit aan de slag te kunnen gaan.

Vitale omgeving
Naast bewustwording en de benodigde vaardigheden, is de omgeving waarin iemand zich bevindt van grote invloed op diens (gezonde) gedrag. Wij helpen medewerkers en organisaties de juiste randvoorwaarden te creëren voor vitaal gedrag en het thema vitaliteit te verankeren in de organisatiecultuur.

model

Onze diensten

Maatwerk voor elke organisatie

Alle organisaties, teams, leidinggevenden en medewerkers zijn uniek. Daarom maken we altijd een programma op maat. Dit programma bestaat uit één of meerdere van de volgende diensten.

 

Samen aan de slag met vitaliteit?

Laten we kennismaken

Ook aan de slag met vitaliteitsmanagement binnen jouw organisatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. Erik kijkt graag samen wat de behoefte is en hoe verbeteringen te realiseren zijn.

E-mail Erik