Voorbeeld: Gemeente Dalfsen

Jaco ter Avest, medewerker personeelszaken bij de gemeente Dalfsen, vertelt over Duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

210 medewerkers van Gemeente Dalfsen zetten zich op diverse manieren in voor een vitalere toekomst. Jaco omschrijft de gemeente als een kleine, vooruitstrevende organisatie met een familiecultuur. Net als in veel andere gemeenten, is er momenteel sprake van schaalverandering door regionale samenwerking. Zelf is hij voor kruisbestuiving zes maanden bij gemeente Kampen gedetacheerd.

Vitaliteitsplatform
Sinds negen jaar faciliteert Gemeente Dalfsen een vitaliteitsplatform aan medewerkers. Daarmee zijn zij één van de meest trouwe klanten van Holland Fit. Jaco bemerkt dat het pakket voor duurzame inzetbaarheid steeds ruimer wordt binnen gemeente Dalfsen. De nadruk ligt op ontwikkeling en mobiliteit, waarbij aandacht is voor medewerkers van alle leeftijden.

Collega’s kunnen zelf gevarieerd aan de slag met vitaliteit of vragen stellen aan een coach zonder dat anderen dit weten. Het is laagdrempelig door de onafhankelijkheid van tijd en plaats. Uiteraard geeft Jaco zelf het goede voorbeeld. Regelmatig geniet hij van een potje tennis. Vroeger was dit zes keer per week, maar nu is hij met vrouw en zoon in een andere levensfase beland.

Van leefstijl naar inzetbaarheid
Ter Avest: “Het begint met aanbiedingen voor een verbeterde leefstijl, maar onder andere via een nieuwsbrief worden relevante zaken nog eens overzichtelijk en met beleving neergezet. Dit enthousiast onder de aandacht brengen werkt stimulerend, brengt nieuwe ideeën met zich mee en bouwt positieve prikkelmomenten of ‘hel-weken’ in.

Door iedereen binnen de organisatie te betrekken, kan men gezonde gewoonten aanleren en ongewenste verleidingen beter weerstaan." Sinds kort neemt Gemeente Dalfsen ook gezondheidsonderzoek af bij Holland Fit om de bewustwording van collega's te vergroten.

Activiteiten met collega’s
De organisatie houdt jaarlijks een volleybaltoernooi, zet actieve workshops in, stimuleert traplopen en enthousiasmeert collega’s voor diverse sportevenementen. De Ambtenarenmarathon in Arnhem is daar een mooi voorbeeld van.

Nu minstens de helft van het managementteam deelneemt, zijn meer werknemers binnen de gemeente geprikkeld om actief mee te doen. “Samen deelnemen aan sportactiviteiten is gezelliger en het is nog goed voor de samenwerking ook.”

Duurzame inzetbaarheid
Graag zou Ter Avest binnen 5 jaar nog meer handen en voeten aan duurzame inzetbaarheid geven. Het aanreiken van diverse instrumenten kan medewerkers meer bewust maken en de mogelijkheid geven om ook zelf aan hun inzetbaarheid te werken. De diensten van Holland Fit waardeert hij om die reden dan ook met een negen.

Zijn advies aan andere organisaties is dat bij het versterken van duurzame inzetbaarheid, het management actief betrokken moet zijn ten behoeve van het draagvlak en de uitstraling. “Omring je met een proactieve, gedreven enthousiaste groep mensen. Collega’s die meedenken en vitaliteit onder de aandacht willen brengen. Laat het beleid intern goed landen.”

Holland Fit - vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, programma's, healthcheck, PMO
Contact informatie
Actueel | :
19.12.2018

Tip van de dag

Wist je dat… 1% van de winst in de industrie samenhangt met de scholing van de medewerkers?
28.11.2018

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om het onderwerp ‘(on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer’ bespreekbaar te maken. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk. Dat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

22.11.2018

Holland Fit op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen dinsdag was Holland Fit aanwezig op hét event voor Duurzame Inzetbaarheid in de Jaarbeurs in Utrecht. Een combinatie van beursvloer, lezingen en interactieve workshops rondom het thema duurzame inzetbaarheid.

20.11.2018

Nederlanders eten steeds gezonder

Positief nieuws over het Nederlandse voedingspatroon naar aanleiding van onderzoek RIVM.